Kino v živo – Hiperfilm

Festival MFRU (Mednarodni festival računalniških umetnosti) je opravil pionirsko delo na področju predstavitve teorije in umetniške prakse računalniške umetnosti in novih medijev. Sodeloval je s številnimi domačimi in tujimi uveljavljenimi umetniki ter zbral veliko kvalitetnega arhivskega in dokumentarnega gradiva. Zato je prav, da je dobilo to gradivo svoje mesto v modernih medijih – v obliki hiperfilma na DVD nosilcu in na spletni strani festivala, pa tudi v študijskih in univerzitetnih knjižnicah oziroma na katedrah za nove medije ter v arhivih sodobne umetnosti. Ob 15. obletnici festivala je končno prišel trenutek, da se na pregleden način povzame dogajanje vseh festivalov v obliki avdiovizualnega izdelka.

»MFRU – hiperfilm« je skupinski projekt avtorjev iz Maribora, Ljubljane in Beograda, ki preko razvijanja filmske logike in montaže presega linearne strukture in odpira nove možnosti razvoja zgodbe v filmskem mediju. S prenosom v virtualno oziroma spletno in inter-/hiper-aktivno okolje hiperfilm povezuje vse do sedaj vpletene akterje festivala.

Gledalčeva interaktivnost omogoča večplastno celostno informacijo o festivalu, programski vsebini oziroma avtorju, o performativnem trenutku ali umetniškem artefaktu na festivalu. Gledalec postane režiser in montažer svojega dokumentarnega hiperfilma.

Hiperfilm kot urejena arhivska in spletna baza ponuja povezave s sodelujočimi umetniki in z dogodki. Dokumentarni multimedijski kolaž je dostopen, odprt in pripravljen za pregledovanje iz domala vsake točke tega planeta.

Produkcija: MKC, Zavod uho; oko