Okrogla miza o energetski varčnosti

Slovenska zveza za javno zdravje, okolje in tobačno kontrolo v sodelovanju z Energetsko agencijo za Podravje v Udarniku ob svetovnem dnevu varčevanja z energijo, dne 6. marca ob 11. uri, organizira okroglo mizo z naslovom:

 »Kaj lahko storimo za energetsko učinkovitejši promet, za zmanjšanje prometa v mestih in s tem zdravju škodljivih vplivov iz okolja?«

Na okrogli mizi bodo strokovnjaki s področja varovanja okolja, zdravja, urejanja prometa in učinkovite rabe energije predstavili škodljive vplive iz ozračja, tj. prašnih delcev v ozračju (ti na leto vzamejo vsaj 10 krat več življenj, kot prometne nesreče!), kazni, ki jih bo morala plačevati občina in predvidene ukrepe. Prisotni bodo tudi kandidati in kandidatke za župana oz. županjo MOM, ki bodo predstavili svoja stališča in pobude na aktualno temo.

Na okrogli mizi bodo sodelovali:

1. Mag. Benjamin Lukan, Zavod za zdravstveno varstvo Maribor

2. Brigita Čanč in Suzana Prajnc, Medobčinski urad za varstvo okolja in ohranjanje narave (MOM),

3. Dejan Kosi, Energetska agencija za Podravje

4. Peter Otorepec dr.med.(predvidoma), Inštitut za varovanje zdravja RS

5. Mag. Bojan Žlender, Ministrstvo za infrastrukturo in prostor,

Ter s posebnim povabilom :

Kandidati za župana mestne občine Maribor, ki bodo na kratko predstavili svoje pobude na aktualno temo !

Okroglo mizo bo vodila Anita Žvikart, univ. dipl. med. komunik., izvajalka programov promocije zdravja v RS in sodelavka vsebinske mreže NVO za zdravje 2009-2012

Kje: glavna dvorana Kina Udarnik, Grajski trg 1 v Mariboru

Kdaj: sreda, 6. 3. 2013 ob 11.00h

Vprašajte: pozivamo vas, da sooblikujete okroglo mizo in da nam posredujete svoja vprašanja, razmišljanja itd.

Kontaktni osebi za več informacij :

Miha Lovše, miha.lovse@gmail.com, 031 330 122; SZOTK

Branka Mirt, branka.mirt@energap.si, 02/2342 362; EnergaP