Mariborska občina zavrnila sofinanciranje Zavoda Udarnik v letu 2015

Tiskovna konferenca danes ob 11. uri v kinu Udarnik

Zavod Udarnik je v ponedeljek prejel odločbo (z datumom izdaje 26.11.), ki zavrača njegovo programsko sofinanciranje v letu 2015. Ko smo 11. novembra prejeli mnenje komisije, ki je o sofinanciranju odločala, smo bili zaprepadeni in užaljeni nad popolnim nepoznavanjem realnega stanja in delovanja zavoda, mnenje pa je tudi strokovno neutemeljeno in neargumentirano. Pavšalnih ocen komisije, ki brez jasnih pojasnil piše, da je poročilo o delovanju zavoda “nepopolno, netransparentno in delno zavajajoče“, kar naj bi celo “nazorno” pričalo “o neresnosti prijavitelja, ter povzroča dvom v njegove dobre namene pri gospodarjenju z obstoječim objektom in prejetimi sredstvi” ne temelji na realno ugotovljenem stanju in ni podprto z nobenim elementom iz poročila samega. Je žalitev za petletno odrekanje in delo celotne ekipe, ki je delovala in vztrajala v skoraj nemogočih pogojih ter prej 6 let propadajočo dvorano z minimalnimi sredstvi držala pri življenju.

Prenesti celotno odgovornost za nastalo stanje, ko v Mariboru zaradi neizvedene digitalizacije ni več mogoče prikazovati art kino produkcije in kinotečnega programa, je zato po našem mnenju ali popolno nepoznavanje področja kinematografije ali slabonamerna manipulacija. Priložena časovnica odnosov med MOM in Zavodom Udarnik kaže na jasno stanje, da je zavod od samega začetka opozarjal na nujnost digitalizacije in tehnične nadgradnje zastarane dvorane in neuspešno preizkusil vse možne poti in instance, da bi se na področju vzpostavitve pravega, sodobnega mestnega kina kaj premaknilo. MOM je neprestano obveščal o svojih akutnih problemih s plačevanjem najemnine, prejemanjem sredstev šele ob koncu leta in nujnimi koraki k digitalizaciji dvorane. Za prijavo na infrastrukturne razpise za digitalizacijo je med drugim potrebna tudi ureditev lastništva z Družbo za svetovanje in upravljanje in pismo o nameri MOM, da želi kot partner pristopiti k projektu. Ne na enem in na drugem področju se ni premaknilo nič, zato je Maribor trenutno ostal brez aktualne art filmske produkcije in rednega kinotečnega programa, ki ga je v odličnem sodelovanju s Slovensko Kinoteko (o čemer priča elektronsko sporočilo direktorja Kinoteke Ivana Nedoha) razvil prav Zavod Udarnik.

Jasno se kažejo tudi dvojna merila, ki jih je zavod deležen, s tem da je bil rok za pritožbo na mnenje komisije, ki ga je slednja sestavljala natanko en mesec, le pet dni, v kar sta vključeni celo sobota in nedelja. Udarnik je mnenje, datirano na 9. november, prejel šele 11. novembra v sredo, s čimer je imel le dva in pol delovna dneva za pripravo zelo kompleksnega odgovora komisiji, ki je moral temeljiti na natančnem pregledu zapisnikov komisije in na podlagi strokovne pravne pomoči, ki jo je v tako kratkem času praktično nemogoče dobiti. Kljub vsemu je Udarnik pritožbo oddal z le poldnevno zamudo, 17. novembra. Na Uradu za kulturo in mladino niso želeli ušpoštevati niti procesne napake pri predaji pošte, saj je mnenje 11. novembra prevzela nepooblaščena oseba, direktor zavoda pa jo je v roke zaradi odsotnosti dobil šele 13. novembra. Takšno birokratsko slepomišenje pri tako pomembnem projektu, kot je Mestni kino, se nam zdi skrajno neresno in neodgovorno, in jasno priča o tem, da MOM, ki zavodu očita neaktivnost pri razvoju kina, sama generira številne ovire in prepreke, ki jih pri tem srečujemo.

Za pojasnila v živo bomo na voljo jutri ob 11. uri na tiskovni konferenci v Kinu Udarnik (Grajski trg 1). Naj za konec še dodamo, da nismo bili povabljeni na nobeno srečanje komisije, kjer bi lahko pojasnili naše probleme in dejanske razloge zanje, medtem ko so bili na sestanku vedno prisotni trije člani Urada za kulturo in mladino, tudi uradnik Bojan Labovič, ki je že leta 2012 izkazal jasno namero, da v mestu z javnim denarjem odpre svoj mestni kino, pri tem pa je praktično prepisal vse dotedanje dosežke Zavoda Udarnik in jih kljub nedvoumni informiranosti, saj je bil zadolžen za področje filma, javno zanikal. Znova se v Trajnostni urbani strategiji pojavlja njegov projekt Mestnega kina, vreden 1,4 milijona evrov, kar je več kot desetkratnik sredstev, ki jih je Zavod Udarnik v petih letih prejel od MOM. Tudi k sestavljanju te strategije nismo bili nikoli povabljeni in povprašani za mnenje. Zato bomo v kratkem sami organizirali javni posvet o Mestnem kinu, na katerega bomo povabili tudi člane komisije, uradnike Urada za kulturo in mladino, predstavnike MOM in stroke, da javno pojasnijo svoja mnenja in jih tudi argumentirajo tako kot treba.

Naj za konec še pripomnimo, da kljub nastalemu stanju še vedno nadaljujemo z rednim programom filmskih, glasbenih, izobraževalnih in drugih dogodkov, o čemer priča tudi decembrski program, ki bo v naslednjih dneh še dopolnjen z dogodki v okviru retrospektive Ekstremno slovensko. Več na: https://zavodudarnik.wordpress.com/program/